Số - ký hiệu: 2511-CV/TU Ngày ban hành: 16/05/2019
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kiểm tra, Giám sát
Trích yếu: về Đề cương báo cáo và đề nghị cung cấp số liệu
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: