Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019 - 15:29 Đã xem: 91

Tiếp tục chương trình làm việc tại Tuyên Quang, chiều 13-2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện một số nghị quyết về xây dựng Đảng của tỉnh. Đối với việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp uỷ, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Đề án tổ chức lại cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị cho phù hợp, bảo đảm tinh gọn, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo và nâng cao hiệu lực, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ.

Đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác của Ban Tổ chức T.Ư. Theo đó kiến nghị, đề xuất đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và biên chế trong toàn hệ thống chính trị cho phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và yêu cầu của thực tiễn.

Đề xuất đối với các bộ, ban, ngành T.Ư: rà soát, sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện thống nhất tại các địa phương theo hướng chỉ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; còn cơ cấu của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện theo Nghị định của Chính phủ.

Đề nghị đồng chí Trưởng ban Tổ chức T.Ư quan tâm giới thiệu nhà đầu tư có năng lực thực hiện các dự án nhằm khai thác tiềm năng, tạo động lực, sự bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là đường kết nối cao tốc, dự án du lịch sinh thái Na Hang và các dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban tổ chức T.Ư biểu dương Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nghị quyết Đại hội, thực hiện cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự địa bàn. Đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cần làm tốt công tác thi đua để phát huy tiềm năng, thế mạnh về con người, thiên nhiên, văn hóa, truyền thống lịch sử từ đó đẩy mạnh phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa, xã hội, du lịch. Tỉnh Tuyên Quang cũng cần đẩy mạnh quy hoạch, tạo cơ chế nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương chủ động hơn nữa việc triển khai, học tập, thực hiện các nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện tin giản biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng; đồng thời đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên, người đứng đầu cơ quan, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự suy thoái về đạo đức, tư tưởng, chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí.

HẢI CHUNG  (báo Nhân dân điện tử)

Xem tin theo ngày:   / /