Tổ chức Hội thi tuyên truyền điển hình 'Dân vận khéo' tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 - 11:37 Đã xem: 121

Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về điển hình "dân vận khéo" tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV - năm 2019. Đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10/1930; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo "Dân vận" 15/10/1949; kỷ niệm 20 năm phát động " Ngày dân vận của cả nước" 15/10/1999.

 


Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận toàn tỉnh năm 2019.
 
Theo Kế hoạch, Hội thi sẽ được tổ chức từ cơ sở, bắt đầu từ tháng 7/2019 và kết thúc là hội thi cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm 10 năm thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tháng10/2019.  Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có thành tích tiêu biểu hoặc đại diện cho tập thể đã được công nhận "điển hình Dân vận khéo" các cấp.

Để đảm bảo hội thi thiết thực, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, hội thi yêu cầu nội dung thi phải là sự thể hiện, tái hiện lại những vấn đề, sự kiện cụ thể, con người thực đã được biểu dương trong phong trào thi đua " dân vận khéo" ở cơ sở. Thông qua hội thi các cấp, hội thi là dịp để thông tin, tuyên truyền kết quả việc cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận vào trong cuộc sống. Hội thi tuyên truyền về điển hình "dân vận khéo" năm 2019 sẽ là diễn đàn để các tập thể, cá nhân ở các điạ phương có dịp học tập, trao đổi kinh nghiệm làm công tác dân vận; kỹ năng xử lý tình huống dân vận ở cơ sở; đồng thời góp phần biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "dân vận khéo".  Ban dân vận các cấp và cấp ủy cơ sở có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện, đảm bảo hội thi an toàn, thiết thực và hiệu quả. 
 
                            Lê Văn Quốc
 Ban Dân vận Tinh ủy

Xem tin theo ngày:   / /